Đăng kí tài khoản

email
blur_on
refresh

Đổi mật khẩu

account_circle
lock_open
lock_outline
lock
blur_on
refresh

Lấy mã quà đóng góp (GP)

account_circle
lock_open
blur_on
refresh

Lấy mã quà bằng điểm tích lũy event game (EP)

account_circle
lock_open
blur_on
refresh

Web Shop

shopping_cart
Vào game sử dụng lệnh /wsbuy [SaleID] để mua (VD: /wsbuy 1001)
Sử dụng lệnh /wsview [SaleID] để xem chi tiết sản phẩm nếu là vật phẩm
SaleID Loại Mặt hàng Số lượng Giá N/Y (KNB) Giá K/M (KNB)
10029 ITEM Linh phúc túi 999 19,000 9,500
10039 ITEM Thiên Châu Phiến Bảo Hộp 10 500 499
10052 ITEM Thiên Cơ Phù 50 4,000 3,200
10053 ITEM Chúc Phúc Quyển Trục 25 4,000 3,200
10076 NPC Tư Mã Ý 10 300 299
10077 NPC Ông Kẹ Khách sạn 10 300 299
10078 NPC Gia Cát Quả 99 2,970 2,900
10079 NPC Khương Duy 10 300 299
10080 NPC Bà Kẹ Gọi Hồn 10 300 299
10081 NPC VịnhTrang NhạnĐiêuTuyết 10 300 299

Tải game

Tải và sử dụng bộ cài TS Hồi Xưa

Tải APK cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

Tải hướng dẫn cài đặt cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

Nạp tiền - Đóng góp

warning
Hỗ trợ khi có lỗi đóng góp tất cả các server: tsbdy.com@gmail.com
(Cung cấp rõ tên máy chủ, ID tài khoản, số tiền, thời gian, SDT và 6 số đầu + 4 số cuối của thẻ đã sử dụng để nạp đóng góp)
account_circle
account_circle
email
local_phone
blur_on
refresh
# Vật phẩm Số lượng
Ngày thứ 1 Đại Phúc Thần 888
Ngày thứ 2 100 Tiền vàng 15
Ngày thứ 3 Nhất Vũ túi 5
Ngày thứ 4 Mảnh vỡ trang bị 100
Ngày thứ 5 Võ Nghiệm Túi 10
Ngày thứ 6 Mảnh vỡ võ tướng 2000
Ngày thứ 7 Cuốn nhận võ tướng ngẫu nhiên 1
Ngày thứ 8 Đại Phúc Thần 30
Ngày thứ 9 1k Tiền vàng 2
Ngày thứ 10 Linh phúc túi 5
Ngày thứ 11 Năng diệu túi 5
Ngày thứ 12 Võ Nghiệm Túi 20
Ngày thứ 13 Tọa Kỵ Ngộ Túi 10
Ngày thứ 14 Vé nhận thẻ ngẫu nhiên 1
Ngày thứ 15 Đại Phúc Thần 40
Ngày thứ 16 1k Tiền vàng 3
Ngày thứ 17 Nhất Vũ túi 10
Ngày thứ 18 Mảnh vỡ trang bị 200
Ngày thứ 19 Võ Nghiệm Túi 30
Ngày thứ 20 Mảnh vỡ võ tướng 4000
Ngày thứ 21 Cuốn nhận võ tướng ngẫu nhiên 2
Ngày thứ 22 Đại Phúc Thần 50
Ngày thứ 23 1k Tiền vàng 5
Ngày thứ 24 Linh phúc túi 10
Ngày thứ 25 Năng diệu túi 10
Ngày thứ 26 Võ Nghiệm Túi 40
Ngày thứ 27 Tọa Kỵ Ngộ Túi 20
Ngày thứ 28 Vé chọn Chuyên Võ 1
Ngày thứ 5 liên tiếp 100 Nguyên bảo 1
Ngày thứ 10 liên tiếp 100 Nguyên bảo 1
Ngày thứ 15 liên tiếp 100 Nguyên bảo 1
Ngày thứ 20 liên tiếp 100 Nguyên bảo 1
Ngày thứ 25 liên tiếp 100 Nguyên bảo 1
repeat
Vào game sử dụng lệnh /giftex [ExID] để đổi
(Ví dụ: /giftex 10001)
# ExID Yêu cầu 1 Yêu cầu 2 Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Nhận được
Ngày Tên hoạt động Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Thứ 3 Lôi đài tướng quân 20:00 22:00
Thứ 4 Khiêu chiến 40NPC 2:00 23:00
Thứ 5 Giải cứu Nhị Kiều 2:00 23:00
Thứ 6 Truy bắt Sơn tặc 1:00 23:00
Thứ 6 Khiêu chiến 40NPC 2:00 23:00
Thứ 7 Công thành chiến 20:00 22:00
Chủ Nhật Giải cứu Nhị Kiều 2:00 23:00
Chủ Nhật Lôi đài tướng quân 20:00 22:00