Đăng kí tài khoản

email
blur_on
refresh

Đổi mật khẩu

account_circle
lock_open
lock_outline
lock
blur_on
refresh

Lấy mã quà đóng góp (GP)

account_circle
lock_open
blur_on
refresh

Lấy mã quà bằng điểm tích lũy event game (EP)

account_circle
lock_open
blur_on
refresh

Webshop

shopping_cart
Vào game sử dụng lệnh /wsbuy [SaleID] để mua (VD: /wsbuy 1001)
Sử dụng lệnh /wsview [SaleID] để xem chi tiết sản phẩm nếu là vật phẩm
SaleID Loại Mặt hàng Số lượng Giá N/Y (KNB) Giá K/M (KNB)
10029 ITEM Linh phúc túi 999 19,000 9,500
10039 ITEM Thiên Châu Phiến Bảo Hộp 10 500 499
10052 ITEM Thiên Cơ Phù 50 4,000 3,200
10053 ITEM Chúc Phúc Quyển Trục 25 4,000 3,200
10076 NPC Tư Mã Ý 10 300 299
10077 NPC Ông Kẹ Khách sạn 10 300 299
10078 NPC Gia Cát Quả 99 2,970 2,900
10079 NPC Khương Duy 10 300 299
10080 NPC Bà Kẹ Gọi Hồn 10 300 299
10081 NPC VịnhTrang NhạnĐiêuTuyết 10 300 299

Tải game

Tải APK cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

Tải hướng dẫn cài đặt cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

Đóng góp - Nạp tiền

warning
Hỗ trợ khi có lỗi đóng góp tất cả các server: tsbdy.com@gmail.com
(Cung cấp rõ tên máy chủ, ID tài khoản, số tiền, thời gian, SDT và 6 số đầu + 4 số cuối của thẻ đã sử dụng để nạp đóng góp kèm hình ảnh chụp tin nhắn trừ tiền trong tài khoản)
account_circle
account_circle
email
local_phone
blur_on
refresh
# Vật phẩm - Phần thưởng Số lượng
Ngày thứ 1 Đại Phúc Thần 888
Ngày thứ 2 100 Tiền vàng 15
Ngày thứ 3 Nhất Vũ túi 5
Ngày thứ 4 Mảnh vỡ trang bị 100
Ngày thứ 5 Võ Nghiệm Túi 10
Ngày thứ 6 Mảnh vỡ võ tướng 2000
Ngày thứ 7 Cuốn nhận võ tướng ngẫu nhiên 1
Ngày thứ 8 Đại Phúc Thần 30
Ngày thứ 9 1k Tiền vàng 2
Ngày thứ 10 Linh phúc túi 5
Ngày thứ 11 Năng diệu túi 5
Ngày thứ 12 Võ Nghiệm Túi 20
Ngày thứ 13 Tọa Kỵ Ngộ Túi 10
Ngày thứ 14 Vé nhận thẻ ngẫu nhiên 1
Ngày thứ 15 Đại Phúc Thần 40
Ngày thứ 16 1k Tiền vàng 3
Ngày thứ 17 Nhất Vũ túi 10
Ngày thứ 18 Mảnh vỡ trang bị 200
Ngày thứ 19 Võ Nghiệm Túi 30
Ngày thứ 20 Mảnh vỡ võ tướng 4000
Ngày thứ 21 Cuốn nhận võ tướng ngẫu nhiên 2
Ngày thứ 22 Đại Phúc Thần 50
Ngày thứ 23 1k Tiền vàng 5
Ngày thứ 24 Linh phúc túi 10
Ngày thứ 25 Năng diệu túi 10
Ngày thứ 26 Võ Nghiệm Túi 40
Ngày thứ 27 Tọa Kỵ Ngộ Túi 20
Ngày thứ 28 Vé chọn Chuyên Võ 1
liên tiếp5 100 Nguyên bảo 1
liên tiếp10 100 Nguyên bảo 1
liên tiếp15 100 Nguyên bảo 1
liên tiếp20 100 Nguyên bảo 1
liên tiếp25 100 Nguyên bảo 1
repeat
Vào game sử dụng lệnh /giftex [ExID] để đổi
(Ví dụ: /giftex 10001)
# ExID Yêu cầu 1 Yêu cầu 2 Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Nhận được
1 10131 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Đồng Cừu Cái Y*1 cái
2 10132 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Đồng Cừu Đầu Hoàn*1 cái
3 10133 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Đồng Cừu Bố Lý*1 cái
4 10134 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Đồng Cừu Hộ Uyển*1 cái
5 10135 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Phục Ma Cà Sa*1 cái
6 10136 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Phục Ma Tăng Mão*1 cái
7 10137 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Phục Ma Chúng Ngoa*1 cái
8 10138 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Phục Ma Nhuyễn Oản*1 cái
9 10139 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - U Minh Ám Bào*1 cái
10 10140 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - U Minh Âm Quán*1 cái
11 10141 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - U Minh Xà Hài*1 cái
12 10142 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - U Minh Cốt Thủ*1 cái
13 10143 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Hám Thiên Quải Giáp*1 cái
14 10144 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Hám Thiên Lân Trụ*1 cái
15 10145 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Hám Thiên Chiến Ngoa*1 cái
16 10146 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Hám Thiên Thủ Sáo*1 cái
17 10147 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Tàng Kiếm Ngân Thường*1 cái
18 10148 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Tàng Kiếm Kim Mão*1 cái
19 10149 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Tàng Kiếm Bạch Hài*1 cái
20 10150 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Tàng Kiếm Thiết Oản*1 cái
21 10151 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vụ Ảo Đạo Bào*1 cái
22 10152 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vụ Ảo Bạch Quán*1 cái
23 10153 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vụ Ảo Ảnh Ngoa*1 cái
24 10154 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vụ Ảo Lôi Uyển*1 cái
25 10155 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vô Gian Truy Y*1 cái
26 10156 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vô Gian Ni Quán*1 cái
27 10157 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vô Gian Yêu Lý*1 cái
28 10158 Hồng lễ quý giá*999 cái - - - - Vô Gian Hộ Uyển*1 cái
Ngày Tên hoạt động Giờ bắt đầu Giờ kết thúc
Thứ 3 Lôi đài tướng quân (PVP1) 20:00 22:00
Thứ 4 Khiêu chiến 40NPC 15:00 23:00
Thứ 5 Giải cứu Nhị Kiều (2K) 2:00 23:00
Thứ 6 Truy bắt Sơn tặc (BANDITS) 1:00 23:00
Thứ 6 Khiêu chiến 40NPC 2:00 23:00
Thứ 7 Công thành chiến (SIEGE) 20:00 22:00
Chủ Nhật Giải cứu Nhị Kiều (2K) 2:00 23:00
Chủ Nhật Lôi đài tướng quân (PVP1) 20:00 22:00
2023-05-28 23:21:52