+ Tặng 10% points nhận được khi đóng góp bằng chuyển khoản trên 500k*
+ Tặng 20% points nhận được khi đóng góp bằng chuyển khoản trên 2000k*
* Không cộng dồn
# Nhân vật Server
Tạm ngưng sự kiện cho đến khi có thông báo mới
Cập nhật lần cuối: 2018-07-17 16:22:22
add
Hỗ trợ