TSBDY-PC: Tặng 10% point/knb nhận được khi đóng góp bằng chuyển khoản Ngân hàng/Internet Banking Online trên 500k/tài khoản

TSBDY-Mobile: Tặng 10% point/knb nhận được khi đóng góp bằng chuyển khoản Ngân hàng/Internet Banking Online trên 500k/tài khoản

(* Không cộng dồn và không áp dụng kèm các ưu đãi sự kiện khác)
# Nhân vật Server
Tạm ngưng sự kiện cho đến khi có thông báo mới
Cập nhật lần cuối: 2019-10-29 18:14:16
add
Hỗ trợ