event_note Lưu ý
  • star_border Mail xác thực khôi phục/ thay đổi thông tin sẽ được gửi vào email đăng kí hiện tại của tài khoản.
  • star_border Đối với những bạn mua bán/trao đổi tài khoản cần lưu ý: Nếu tài khoản các bạn mua bán/trao đổi mà chủ tài khoản trước đó vi phạm điều khoản sử dụng thì các tài khoản này vẫn sẽ bị khóa nếu bị phát hiện. Vì vậy chúng tôi khuyến khích tài khoản của người nào thì người đó chơi và tự chịu trách nhiệm về tài khoản của mình, không mua bán/trao đổi tài khoản để tránh thiệt hại về sau cho bản thân. Nếu các bạn khiếu nại về việc tài khoản bị khóa do chủ trước của các tài khoản này sử dụng và vi phạm thì chúng tôi từ chối giải quyết.
  • star_border Vui lòng kiểm tra kĩ mục Spam và Inbox của email bạn để không bị sót mail
account_box
email
lock_open
lock_open
code
refresh
add
Hỗ trợ